به کلینیک تخصصی ما خوش آمدید…

جهت رفاه حال افرادی که مایل هستند یا بیمارانی که توانایی حضور در آزمایشگاه را ندارند امکان خونگیری توسط فرد مجرب در منزل فراهم می‌باشد.
جهت رفاه حال مراجعه کنندگانی که برای انجام آزمایشاتی که نیاز به ناشتایی دارند در آزمایشگاه حضور می یابند پذیرایی با شیر و بیسکویت انجام می شود